შესვლა

„უფლებები საქართველომ“ სტუდენტური პარლამენტის წევრებთან საქართველოში უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ შეხვედრა გამართა

31 მარტი, 2021

„უფლებები საქართველოს“ პროექტის კოორდინატორმა, ანა გუდაძემ, სტუდენტური პარლამენტის წევრებთან ონლაინ შეხვედრა გამართა, რომელზეც სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლების 70-ზე მეტ სტუდენტს ესაუბრა საქართველოში უცხოელთა მიმართ დამოკიდებულებებისა და მათი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.

შეხვედრის ვიდეოჩანაწერი

ანა გუდაძემ ვრცლად ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რასაც საქართველოში მცხოვრები მიგრანტები, თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები აწყდებიან. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა უცხოელთა მიმართ რასობრივი და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციისა და ძალადობის პრობლემებზე, ასევე დასაქმებასთან დაკავშირებულ სირთულეებსა და სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციების სერვისებით, მათ შორის, ჯანდაცვის და საბანკო მომსახურებით სარგებლობისას შექმნილ დაბრკოლებებზე. 

ონლაინ შეხვედრა გაიმართა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტების ფარგლებში, რომელთა მეშვეობითაც „უფლებები საქართველო“ სამართლებრივ დახმარებას უწევს თავშესაფრის მაძიებლებს, საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირებსა და საქართველოში მცხოვრებ მიგრანტებს.
 

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!