შესვლა

შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

1 თებერვალი, 2014

პროექტის სახელწოდება: შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 წლის 1 თებერვლიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე

დონორი: ევროკავშირი

პარტნიორი ორგანიზაციები: “ხელმისაწვდმი გარემო ყველასთვის” და “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა ინფორმაციის შეგროვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებაზე, მათი რეალობა, გამოწვევები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა. პროექტის კვლევის ინსტრუმენტები მოიცავდა პირდაპირ და მონაწილეობით დაკვირვებას, სიღრმისეულ ინტერვიუებს, ფოკუს ჯგუფებში განხილვებს.

პროექტის აქტივობები:

ადგილობრივ სასამართლოების არასწორი პრაქტიკის შეცვლა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცენდენტული სამართლის გამოყენების ხელშეწყობის, მნიშვნელოვან საქმეებზე ამიკუს კურიეების დაწერისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოში საჩივრების მომზადების გზით.

პროექტის მიმდინარეობისას გაკეთდა ანალიზი, ანგარიშგება და შეჯამდება საკონსულტაციო პროექტის შედეგების. გაკეთდება საერთო დასკვნები, შეფასებები, ანგარიშები, რომლებიც წარედგინათ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს და ჩატარდა მრგვალი მაგიდები. ამ შედეგებიდან გამომდინარე, განხორციელდა გეგმები.
 

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!