შესვლა

ერითრეის მოქალაქე ჰ.მ.ფ.-ს და მის ხუთ შვილს საქართველოში ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭათ

6 აპრილი, 2021

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 6 აპრილის განჩინებით, „უფლებები საქართველოს“ იურისტის, რუსუდან მჭედლიშვილის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ძალაში დარჩა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება  და ერითრეის მოქალაქე ჰ.მ.ფ.-ს და მის ხუთ შვილს საქართველოში ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭათ. 

სააპელაციო სასამართლომ, პირველი ინსტანციის სასამართლოს მსგავსად მიიჩნია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების საფუძველზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის უარი საერთაშორისო დაცვის მინიჭებაზე სამართლებრივ საფუძველს იყო მოკლებული.  სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ განმცხადებლების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში დაემუქრებოდა საფრთხე, ხოლო სახელმწიფო უსაფრთხოების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ იყო სათანადოდ დასაბუთებული და განმცხადებლები აკმაყოფილებდნენ ყველა კრიტერიუმს საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მინიჭებისთვის. 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება. 

სამართლებრივი დახმარება ერითრეის მოქალაქეებს გაეწია პროექტის - „ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელსაც „უფლებები საქართველო“ 2019 წლიდან, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მხარდაჭერით ახორციელებს.
 

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!