შესვლა
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

2 სექტემბერი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: დისკრიმინაციის შედეგად დაზარალებული პირებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევა

სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები

სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები

21 ივნისი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: სოფლად მცხოვრები ქალების ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ ცოდნის ამაღლება

გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე

გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე

1 მარტი, 2014

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ ცვლილებებისა და რეგულაციების მომზადება

მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში

მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში

21 თებერვალი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: წამალდამოკიდებულ ადამიანთა გამოკითხვა და პოლიციის მიერ ჩადენილი დარღვევების გამოვლენა.

შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

1 თებერვალი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა ინფორმაციის შეგროვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებაზე

მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება

მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება

2 იანვარი, 2013

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ადვოკატირების კამპანიების წარმოება, გადამხდელთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება

სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

1 აგვისტო, 2012

პროექტის მიზანი და ამოცანები: სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება

ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

2 ივნისი, 2010

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა დაქალების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

7 მაისი, 2010

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა

საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა

13 თებერვალი, 2010

პროექტის მიზანები და ამოცანები: საქართველოს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა

იურიდიული კლინიკა

იურიდიული კლინიკა

10 იანვარი, 2008

სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებდა სტუდენტების ინტენსიურ ჩართვას კანონპროექტებისა და კანონმდებლობის ანალიზისა და მოქალაქეთა სამართლებრივი დახმარების პროცესში

დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

5 იანვარი, 2008

პროექტის მიზანი და ამოცანები: 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულ პირთა სამართლებრივი დახმარება.

3

/

4

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!